Projekt E-impuls

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijava „E-impuls“ M.H.I. d.o.o. provodi projekt „Opremanje pogona za laminiranje brodova „ za koji su odobrena bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020, oznake KK.03.2.1.06.1697. Projekt „Opremanje pogona za proizvodnju malih brodica“ ima za predmet nabavu moderne opreme za laminiranje i brušenje brodova, koja će povećati proizvodni kapacitet, i uvesti novi model broda na tržište. Otvoriti će se 2 nova radna mjesta, te provesti edukacija zaposlenih koji sudjeluju u poslovnim procesima. Provedba projekta imati će direktan utjecaj na poboljšanje radnih uvjeta zaposlenih, potencijala uprave za postizanje rasta prodaje i dobiti, i svim kupcima koji će moći nabavljati proizvode koje ne izrađuju drugi hrvatski proizvođači.

Naziv projekta: Opremanje pogona za laminiranje brodova

Ime korisnika: M.H.I. d.o.o.

Ukupni iznos projekta: 624.173,50

Prihvatljivi troškovi projekta: 498.826,80

Ukupni iznos odobrene potpore: 300.000,00 kn

Trajanje projekta: 29.9.2017. - 29.3.2018.

Pogledati više na: www.strukturnifondovi.hr

Kontakt osoba: Tajana Šikić, 051 336-703, info@mhi.hr

EU Fond EU Fond EU Fond